Ženská sexualita

Náš vnitřní Eros

Vnitřní Eros je především léčivá kvalita srdce. To je ta síla, co nás doopravdy léčí v psychosomatické rovině.
Budeme tuto naši kvalitu poznávat, rozvíjet, abychom mohli naplno prožívat, transformovat náš sexuální potenciál, abychom se uměly řídit svým vlastním potěšením. Každá žijeme jiný příběh a v mnohém jsme si tak podobné. Traumata zneužívání v dětství, často i v rodině... pocity nedostatečnosti, nedokonalosti...
        Je toho opravdu velmi mnoho co máme my ženy k doléčení. Cesta k ženské síle vede přes léčení naší vlastní medicinou, kvalitou srdce. Abychom byly autentické, celistvé a mohly se naplno radovat ze své sexuální a tvořivé síly.
        Toto téma je velmi obsáhlé a mnohovrstevné. Ženy trpěly násilím již od počátku věků. Tento otisk si neseme v naší buněčné paměti. Často jednáme pod povrchem situace právě v důsledku tohoto paměťového otisku.
        Náš vnitřní Eros, kvalita srdce, má nesmírně léčivý potenciál. Především touto naší vnitřní kvalitou budeme v našem vnitřním prostoru rozpouštět a pouštět to, co má být rozpuštěno, to co má být odpuštěno.
Na toto téma připravuji samostatný seminář.